• výroba
    speciálních
    konstrukcí
  • zámečnická
    výroba
  • hliník/ocel

výroba

kovo

Konstrukce hliníkové popř. ocelové jsou součástí převážné části reklamních panelů. Jsme vybaveni pro výrobu jednoduchých i složitých konstrukcí, exteriérových i interiérových, kde kvalitní a přesné provedení má prvořadý význam. Naše konstrukce se objevují u řady prestižních realizací, doma i v různých částech světa.